ÖVERSÄTTNING UNDERVISNING TOLKNING

SVENSKA TILL TYSKA

Jag hjälper Dig!


 

En naturlig länk till Tyskland, med alla dess affärsmöjligheter, är vad många företag önskar sig. En viktig del är att förstå kulturella, affärsmässiga och språkliga variationer där jag förhoppningsvis kan vara en bra samarbetspartner.

 

Min styrka ligger i översättningar från svenska till tyska men även inom andra områden kan jag vara behjälplig.

Översättningar, skrivarbeten, kontakter

Jag har mångårig erfarenhet från översättningsarbete med tyngdpunkt på framförallt tekniska översättningar.


Jag har arbetat med ett brett spektrum av arbetsuppgifter, framförallt inom den privata sektorn - både i Tyskland och Sverige.

I Tyskland inom skepps- och transportbranchen;

i Sverige inom personbilssektorn, tunga transporter och inom kommunen.


Under dessa år har jag fått värdefull insikt i hur de båda länderna fungerar, vilket jag nu vill förmedla till andra som redan arbetar i denna miljö eller funderar på att etablera sig. 

Vi finns lokaliserade i Båstad  -  nära kontinenten - känt för sin tennis och  internationella karaktär.  

Jag ser möjligheter,

inga problem!


Jag hjälper Dig

Dina kontakter

med Tyskland.